OŚWIADCZENIE KANDYDATA O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


W związku z przystąpieniem do Rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  • administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu , ul. Gen. J. Hallera 12, 63-900 Rawicz;
  • moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do działań związanych z udziałem w Rekrutacji,
  • moje dane osobowe nie mogą zostać udostępnione innym podmiotom,
  • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Rekrutacji;
  • mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.


  • TAK

    NIE